رمز و رازهای ساخت اهرام سه گانه مصر

رمز و رازهای ساخت اهرام سه گانه مصر

راز اهرام مصر:

هرم بزرگ در ۱۶ کیلومتری غرب قاهره در زمین مسطحی به وسعت۶/۲ کیلومتر مربع و از دشت ” جیزه ” مشرف به نخلستانهای دره نیل بنا گردیده و سطح زیربنای ان که اندکی بیش از ۱۳ جریب را پوشانده با دقتی معادل چند میلیمتر اختلاف تسطیح شده!!! برای ساختمان این هرم دومیلیون ششصد هزار قطعه سنگ های ساختمانی تراشیده شده از گرانیت و سنگ مرمر با وزنهایی از ۲ تا ۷۰ تن با دقتی بیمانند در حدود جزئی از میلیمتر چیده شده تا بنائی به ارتفاع ۱۴۰ متر پدید امده است . در جوار هرم بزرگ دو هرم دیگر وجود دارد که یکی متعلق به ” کفرن ” جانشین ” خئوپس ” و دیگری ” مایکونیوس ” جانشین کفرن منسوب است . این اهرام به انضمام شش هرم دیگر که ظاهرا برای زنها و دختران خئوپس اختصاص داده شده اند مجتمع اهرام “جیزه” را تشکیل میدهد . در روزگاران پیش,هرم بزرگ به منظور زیبائی و استحکام بیشتر با لایه ای از سنگ مرمر صیغلی پوشش یافته بود. تا انکه در سیزده قرن پیش از میلاد مسیح بر اثر زلزله قسمتهائی از این سنگ محافظ فرو ریخته و در خلال نسلهای بعد تمامی سنگهای پوشش که ضخامت ان به دو نیم متر و مساحت کل انها بالغ بر بیست و دو جریب بوده است , بتدریج کنده شده و به مصرف بناهایی در شهر قاهره رسیده است . هرم بزرگ تا قرنها پس از ساخت ان دست نخورده , مسدود و مکشوف باقی مانده و هر گونه اطلاع و خاطره ای از محل مدخل این هرم با سپری شدن روزگاران دراز در مدفن تاریخ ناپدید گردید . تا اینکه در سال ۸۲۰ پس از میلاد ” عبدااله المامون ” فرزند ” هارون الرشید ” که از جسارتها و شهامتهای او در داستانهای هزار و یکشب فراوان یاد شده است,به انگیزه دسترسی به گنجها و مدارک تاریخی گرانبها که تصور میرفت در درون این بنای عظیم ذخیره شده است , با استفاده از گروهی مهندس , معماران و گارگران روزهای متوالی بدنبال یافتن روزنه ای بر روی سنگهای مسطح هرم بدون کوچکترین نتیجه صرف وقت نمود . خلیفه جوان که از این طریق حصول مقصود را مشکل یافته بود تصمیم گرفت با حفر یک تونل از درون یک سنگ خارا به محوطه داخلی هرم راه یابد و زمانیکه انجام اینکار را هم در مقابل سرسختی سنگهای جانبی هرم غیر ممکن یافت, دستور داد تا با مشعل های مخصوص سنگها را داغ و افروخته کنند و سپس با ریختن سرکه سرد در انها ایجاد شکاف نمایند و به این ترتیب بود که توانست با حفر یک تونل سی متری به راهرو باریکی به عرض و ارتفاع در حدود یکمتر در اندرون هرم راه یابد . این راهرو با شیب تندی به سمت پائین سرازیر میشد و مهندسان پس از تلاش فراوان توانستند از طریق این تونل به مدخل مخفی هرم که در ارتفاع ۱۵ متری از پایه ان قرار داشت دسترسی یابند .
با حصول این توفیق ” المامون “و افراد وی به شوق دستیابی به گنجینه طلا و جواهرات به کاوش خود ادامه دادند . ولی در هر جهت که پیش میرفتند جزء مشتی خاک و سنگ چیزی دیده نمیشد . با مشاهده این وضع ” المامون ” و افراد او, کار حفاری را از نقطه دیگری از درون یک قطعه سنگ مرمر که بریدن ان اسانتر مینمود اغاز کردند و پس از گذشت روزها و ادامه کار خستگی ناپذیر , یک تونل باریک که سقفی بسیار کوتاه داشت بر روی انان گشوده شد . گروه کارگران در حالیکه روی زانوهای خود میخزیدند در حدود ۵۰ متر در طول این مسیر بالا رفتند و سرانجام به یک اطاقک خالی با سقف شیروانی شکل به مساحت ۷/۱ متر مربع رسیدند و از انجائیکه اعراب در انزمان, زنان خود را در درون مقبره هائی که سرپوش شیروانی شکل داشت دفن میکردند این محل به بنام ” اطاق ملکه ” نام گذاری شد . در این محفظه یا مقبره چیزی جزء یک حفره تو خالی طاقچه مانند یافت نشد . در نتیجه کارگران یکباره دیگر در بازگشت از مسیر خود در حالیکه مشعل ها را متوجه سقف کرده بودند به حفره خالی دیگری برخوردند و با سعود از این مجرای باریک به دالانی با سقف بلند به ارتفاع ۸/۶ و طول ۴۸ متر برخوردند , انتهای این دالان یا راهرو به محل مسطحی منتهی گردید که به منزله استانه و مدخلی به اطاق دیگر بود , و از این محل با عبور از تونل دیگری , وارد سالن بزرگی با دیوار و سقفی از سنگ خارا شدند که عرض و طول ان ۲۰/۱۰ در ۶۰/۵ متر و ارتفاع ان ۷/۵ متر بود و بنام سالن بزرگ یا سالن فرعون نامگذاری شد . با اینکه در این نقطه کارگران عرب دیوانه وار در جستجوی گنجینه مورد نظر بودند . اما تنها چیزی که یافتند تابوتی خالی از سنگ خارای قهو های رنگ که بسیار صیقلی بود . المامون که از ادامه کار خسته شده و نتیجه ای از زحمات خود بدست نیاورده بود در فرصتی مناسب مقداری طلا و جواهرات را در گوشه ای از این اطاق پنهان کرد و سپس کارگران را برای حفاری به ان محل هدایت نمود و به این ترتیب به افراد خود دلگرمی و امیدواری داد و در ضمن خود نیز از مخمصه شکست در جریان این ماجراجوئی نجات یافت . بنابراین اولین تلاش انسانها برای گشودن راز و رمز این ساختمان عظیم بجائی نرسید

۴۵۰ سال بعد , زلزله های شدید قسمتی از روپوش و محافظ هرم را فرو ریخت . با اینحال قرنها هیچکس دیگر پا بدرون ان نگذاشت و این بنای غول اسا در هاله ای از اوهام و خرافات فرو رفت . بنظر عوام ارواح شوم و خبیث و مارها و افعی ها در اندرون سنگها لانه کرده بودند و سرگذشت هر کس که جرات نزدیک شدن به انرا داشت جزء مرگ نبود . سالها گذشت تا انکه در قرن دوازدهم بعد از میلاد, ماجراجوئی دیگر بنام رابی بنیامین که جسارت ورود به این هرم را پیدا کرده بود . ادعا کرد که این بنا ساخته دست جادوگرانست . متعاقب وی “عبداللطیف” بغدادی دانشجوی پزشکی و تاریخ یکبار دیگر پا بدرون هرم نهاد . اما به محض ورود از ترس مدتی بیهوش شد و دربازگشت به یک مرده بیشتر شباهت پیدا کرده بود . در سال ۱۶۳۸ میلادی ” جان گریوز” ستاره شناس و استاد ریاضیات مدارس عالی انگلستان به امید یافتن گنجینه های متفاوت از انچه ” المامون ” یافته بود وارد هرم بزرگ شد . او که در جستجوی اطلاعاتی برای اندازه گیری مشخصات سیاره زمین بود با بهره گیری از تلاش پیشینیان به محل سالن بزرگ راه یافت . اما برای وی تصور اینکه ساختمانی با این عظمت تنها برای حفاظت و نگهبانی از یک مقبره ساخته شده باشد غیر قابل باور بود . و بر اساس همین تصور به جستجوی اطلاعات جدید ادامه داد و یادشتهای فراوانی از یافته های خود تعیه کرد . این یادشتها توجه ” اسحاق نیوتن ” را که در ان زمان شهرت و معروفیتی نداشت بخود جلب کرد و مقاله ای تحت عنوان ” واحد اندازه گیری طول در مذهب یهود و بسیاری مذاهب دیگر ” را منتشر کرد که بموجب ان, واحد طول مورد استفاده سازندگان اهرام در عهد ” ممفیس ” را که به نسلهای بعد منتقل شده بود مشخص میساخت . جستجو و کشف واحد طول نه بر اساس تصادف بلکه بر پایه کنجکاوی محض بود . چرا که در ان زمان نیوتن هنوز از نتیجه کشف ” قانون جاذبه عمومی ” خود که بر مبنای اندازگیری دقیق محیط زمین استوار بود اطمینان کاملی نداشت و منیع اطلاعات وی تا ان تاریخ ارقام بدست امده از محاسبات ” ارتوسن ” ستاره شناس یونانی و پیروان او بود که این ارقام محاسباتی را که نیوتن برای اثبات صحت تئوری خود مینمود, تائید نمیکرد . اندازه گیری های ” جان گریور ” از ابعاد هرم در ارتباط با محیط زمین گرچه به واقعیت نزدیک بود و به همین دلیل نیوتن کشف قانون جاذبه عمومی خود را چند سال بعد و بر اساس محاسبات ستاره شناس فرانسوی بنام ” ژان پیکارد ” به جهانیان اعلام داشت . در انزمان چه نیوتن و چه پیروان او هیچگونه اطلاعی نداشتند که مجسمه ابوالهول و ستون سنگی چهار ضلعی که در میان پنجه های این پیکره سهمناک قرار دارد بعنوان وسیله ای برای تعین دقیق اولین روز سال, یعنی روزی که شبانه روز دقیقا با هم برابری میکند,بکار میرفته (عتدالین ) و هرگز نمیتوانستند تصور کنند که سایه این ستون برای محاسبه دقیق محیط کره زمین در رابطه با عرض جغرافیائی محل استفاده دانشمندان اهرام بوده است. جای شگفتیست ایا اهرام نیوتن را ببازی گرفته بود.؟ ایا اهرام انقدر دانش داشت که نیوتن را با تمام بزرگیش به حقارت بکشد .؟ داور شما هستید . اما ادامه مطلب خودمان . ” ناتانیل دیویس ” جنرال کنسول انگلیس در الجزایر پا بدرون هرم بزرگ گذاشت و پس از دقت و برسی فراوان یک سوراخ مستطیل شکل در سقف سالن بزرگ (سالون فرعون ) مشاهده کرد و هنگامیکه با اشگالات فراوان از درون این سوراخ بالا رفت . به کشف سالن دیگری با ابعادی مشابه سالن بزرگ اما با سقفی بسیار کوتاه نائل امد .

در این سالن نیز که بنام کاشف ان ” دیویس ” نامیده میشود هیچگونه گنجینه ای یا سنگنوشته ای بدست نیامد و این معما همچنان ادامه داشت تا انکه در زمان اشغال مصر توسط ناپلئون بناپارت یکبار دیگر هرم بزرگ مورد توجه دانشمندان و ریاضی دانان فرانسوی از جمله “ادام فرانسوا جمار ” و ” کلنل ژان ماری ” قرار گرفت . این دانشمندان با پاک کردن اطراف هرم از سنگ و خاک و با توجه به موقعیت ساختمانی ان سنگ بنای اصلی هرم را کشف کردند و بر این اساس اندازه گیریهای بسیار دقیقی از ابعاد خارجی ان بعمل امد . در اوائل قرن نوزدهم ” کاپیتان کاویگلیا ” و ” کلنل هوارد ویس ” تلاش مشترکی را اغاز کردند و در سال ۱۸۳۶ به کشف سه سالن دیگر تقریبا با ابعاد سالن اصلی و در بالای ان نائل شدند که تصور میرفت این سالنها در مجموع به منظور تخفیف فشار سنگهای فوقانی که ارتفاع انها حدود ۶۲ بالغ میشد بر روی دیواره های سالن اصلی ساخته شده اند . ” هوارد ویس ” همچنین موفق شد دو سوراخ هواکش طولانی بطول تقریبی ۶۲ متر را کشف کند که مستقیما به سالن اصلی مربوط میشد و با تمیز کردن مجاری این هواکش ها,هوای تازه به درون هرم نفوذ کرد و حرارت داخلی محوطه در تمامی طول سال به بیست درجه سانتیگراد تثبیت گردید. ( اینهم یکی دیگر از اسرار اهرام میباشد که در تمام طول سال درجه هوا ثابت است و هیچگونه تعقیری در سالن بزرگ مشاهده نمیشود . براستی انها چگونه این محاسبات دقیق را انجام میدادند!!! )… همچنان که زمان به پیش میرفت و اکتشافات جدید نشان میداد که در داخل هرم هیچگونه جواهرات و مدارک تاریخی و یا اثار هنری وجود ندارد تصور اینکه این ساختمان فقط به عنوان یک ارامگاه ساخته شده باشد روز به روز بعیدتر مینمود . شاید این هم رازی بود که اهرام در سینه داشت . هیچ بنائی در دنیا به اندازه اهرام ثلاثه و بخصوص هرم بزرگ محققان را دچار تردید نکرده است بعضی از محققان همانگونه که گفتم اهرام را تنها یک مقبره با شکوه میدانند و بس . اما دانشمندان و باستان شناسان بسیار بزرگی هم هستند که معتقدند که این ساختمان برای هدف و مقصدی بسیار عظیم و متعالی ساخته شده است . طبق یک برسی که توسط کالجی در انگلیستان صورت گرفت بیش از ۷۰۰۰ عنوان کتاب تنها در ۲۰ سال گذشته درباره اهرام نوشته شده و جالب اینکه بعضی از نویسندگان اصلا اهرام را از نزدیک ندیده اند اما اخرین کسی که موفق شد راز دیگری از اهرام را کشف کند کسی نبود جزء دکتر ” هوارد کارتر ” که در سال ۱۹۲۳ وارد مقبره فرعون شد .
اهرام تکنولوژی و علم امروز را به بازی گرفت . شاید بگوئید چگونه .؟ هنگامیکه سران مصر تصمیم گرفتند سد اسوان را بسازند متوجه شدند اثار بسیاری به زیر اب خواهد رفت . برای همین مهندسان خبره ای از ۴ کشور امریکا. فرانسه . انگلیس . سوئیس داوطلب شدند که اثار باستانی را نجات دهند . هیچ راهی نبود و کشور مصر به این سد احتیاج فراوانی داشت . مهندسان مشغول کار شدند اما پس از مدتی عجز مهندسان اشکار شد . چون امکان جابجائی بعضی از قطعات ساختمان با تمام امکانات میسر نشد . اخرین راه حل این بود که بعضی از سنگها و مجسمه ها را به قطعات کوچکتر تبدیل کنند و سپس انها را جابجا کنند . به این ترتیب به اصالت تصاویر و سنگنبشته ها لطمات و خسارات جبرا ن ناپذیری وارد شد . محمد کروان رئیس موزه قاهره در همان سال گفت : بعضی از مجسمه ها و سنگها که مجبور به قطعه قطعه کردنش شدیم نصف مجسمه ها و سنگهائی نبود که در دره پادشاهان و هرم بزرگ میباشد . ما چاره ای نداشتیم و گرنه بسیاری از اثار به زیر اب میرفت . فکر میکنم احتیاج به توضیح نیست و شما متوجه شدید..براستی چه قدرتی و چه علمی این سنگهای عظیم را با این دقت به روی هم نهاده..؟!! ایا اهرام دست از بازی برداشته یا این بازی ادامه دارد.؟ هر چه باشد داور این بازی تعقیر نخواهد کرد!! تاریخ را همه به عنوان داوری عادل قبول دارند کسانی که به مصر میروند صحنه ای را به خاطر می سپارند و آن را هیچ گاه از یاد نمی برند , لحظه ای را که در نزدیکی صحرایی به نام “کاریو” ایستاده اند و به چشمان مجسمه ابولهول خیره مینگرند و ابولهول نیز مانند همیشه چشم به اهرامی دوخته که هزاران سال پیش به طرز اسرار آمیزی ساخته شده اند شاید جذاب ترین بنا در سراسر زمین , اهرام مصر کسانی که از نزدیک این منظره را دیده اند شاید خود را بسیار خوش شانس میدانند…
اما اهرام این بنا شامل مجموعه ای از جالب ترین و جذاب ترین خصوصیات است , بنای اصلی ۴۵۰ فوت ( در حدود ۱۳۷متر) ارتفاع دارد و شامل دو بلوک سنگی میباشد که هر کدام بین ۲٫۵ تا ۵۰ تن وزن دارند و وزن کلی هر یک از اهرام به طور میانگین شش میلیون تن تخمین زده میشود باورکردنی نیست چهار گوشه سطح هر هرم کاملا هم تراز و بسیار ماهرانه دارای زاویه کامل ۹۰ درجه می باشند سطوح هرم با شیب منظم و بی نظیر ۵۲ درجه به شمت بالا کشیده شده اند و جالب اینکه این زاویه در تمام ارتفاع هرم حتی یک درجه هم تغییر نمیکند این اهرام یکی از اعضای خانواه عجایب هفت گانه دنیا به شمار میروند اما این نوشته نمیتواند شکوهو عظمت این بنای باورنکردنی را به شما منتقل کند نتها زمانی که پای در این محیط میگذارید و از این اهرام بالا میروید میتوانید احساس صعود به قله تاریخ را احساس کنید و هنگامی که وارد محوطه داخلی هرم میشوید گویی ارواح کارگرانی که سالها برای ساخت این محیط بی نظیر زحمت کشیده اند منتظر این هستند که صدای تحسین بینندگان روان آشفته آنها را تسکین دهد حسی عجیب و وحم آور احساس ورود به تاریخ و بازگشت زمان…, نمایان شدن این اهرام زیر نور سفید و خیره کننده کویر منظره ای پر ابهت و باورنکردنی برای شما ایجاد میکتد
فرایند ساخته شدن این اهراماجازه بدهید ابتدا با مشاهداتی که از اکتشافات حفاری به دست آمده شروع کنیماگر روزی به مصر رفتبد و اهرام ثلاثه را مشاهده کردید حتما سری به محیط حفاری بزنید و به این نکات خوب توجه کنید در همان نگاه اول متوجه خواهبد شد که این تونل ها هم مانند تمام معادنی حفاری شده اند که امروزه ما مشاهده میکنیم بیایید به محل تونلی در چند مایلی اهرام برویم شاید این مکان روزی بزرگترین معدن ستگ جهان محسوب میشده ورودی غار کاملا نشان میدهد که که این تونل عظیم توسط دست های بشر کنده شده است کنده کاری های نا منظم سطوح سنگ های گرانت نشان میدهد که ابزارهای اولیه همچو تیشه و تبر روزی دل این معادن را میشکافته است اینجا بلوک هایی از سنگ در اطراف پراکنده شده اند سنگهایی که حاشیه های ناصاف و غیر منظمی دارند کلیت معدن دارای نشانه های اشکاری از یک فرایند اصولی و طراحی شده برای برش و حمل این تکه های سنگ به خارج از معدن اسـت
احتمالا در ساخت ابزار برش سنگ مانند تیشه ها وتبر ها از مس سخت ترین فلزی که آن زمان شناخته شده بوده استفاده میشده است ( آهن سالها پس از مصر باستان کشف شد) ولی ابزار ساخته شده از مس برای استفاده بیش از صد الی صدوپنجاه بار قابلیت نداشته اند و پس از این مدت کند و از کار افتاده میشدند پس باید ستادی برای تیز سازی مجدد این ابزار وجو می داشته و آهنگران زیادی روزها به تیز کردن و صیقل دادن ابزار کار کارگزان میپرداخته اند کارگران معدن با استفاده از همین ابزارها بلوکهای سنگی بزرگی با وزن ۲٫۵ تا ۵۰ تن از جنس گرانیت می تراشیدند اینها در واجع آجرهای ساخت اهرام به حساب می آمدندسنگها چگونه تا محل اهرام حمل میشدند؟توسط نیروی انسانی ! بله باورنکردنی به نظر میرسد بیشترین تعداد بلوک ها حدود ۳ الی ۴ تن وزن داشته اند مصریان توسط سورتمه هایی که از چوبهای قلتان متوالی ستخته شده بودند این فطعات سنگی را تا محل اهرام جابه جا میکرده اند و این کار برای هر سنگ احتمالا بین ۵ الی ۷ ماه طول میکشیده است ولی قبل از این کاجرا یک خط ریل مانند بین محل اهرام تا محل حفاری سنگ ها ساخته شده است که ساخت این جاده ریلی حدود ده سال به طول انجامیده حالا میتوانید تصور کنید که چندین نسل از مردم برای حمل این قطعات زحمت کشیده اندالبته در هنگام طغیانهای سالیانه رودخانه نیل نیز امکان حمل و نقل قطعات کوچکتر سوار بر قابق های بزرگ چوبی وجود داشته که این کار سرعت فرایند ساخت را تا چندین برابر افزایش میدهد
در باره کارگران ساخت اهرام:
کسانی که برای ساخت این اهرام کار می کردند در واقع برده نبوده اند و بر عکس تصوری که در ذهن مردم وجود داشته این افراد زیر یوغ اسارت و شلاق کار نمیکردند ! کار برای فراعنه و کمک در ساخت اهرام در مصر باستان یک رسم اجتماعی به حساب می آمد و افرادی که به سن خاصی میرسیدند موظف بودند بین ۲ الی ۳ سال برای اهرام کار کنند البته مخارج زندگی و خوراک و محل سکونت آنها توسط سازمان ساخت اهرام تامین میشد در واقع کار در اهرام به منزله خدمت سربازی به شمار می رفته است و این با برده داری بسیار فاصله داردروستایی در نزدیکی اهرام برای سکونت کارگران ساخته و پرداخته شده بود که باقی مانده آن هنوز هم بر جای مانده است
فلسفه ساخت اهرام مصر اهرام مصر در ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح توسط فرعون دوم از سلسه چهرم پادشاهی , پادشاه ” خوفو ” آغاز شد وی بنا به افسانه های مصری مامور به ساخت بنایی شد که با آستفاده از آن بتواند خاندان پادشاهی و مهم تر از آن فرهنگ و تمدن مصر را از گزند نابودی حفظ کند و به حق هم که در انجام این ماموریت بدون شک پیروز شد در واقع اهرام برای پادشاهان مصر گورهایی به شمار میرفتند اما نه یک قبرستان معمولی , موضوع از اینجا پایه میگیرد که منجمان مصری سالها نقطه ای را در آسمان مشاهده میکردند که ستارگان در طول شب گرداگرد آن به گردش در می آمدن ( در واقع فطب شمال سماوی محلی که امروزه در نزدیکی ستاره قطبی مشخص میشود ) و معتقد بودند که این محل سرای جاودانه خدایان است محل قرار گیری و تراز چینش اهرام طوری ایجاد شده که درست در زیر این نقطه قرار دارد و شکل اهرام از بالا بیان گر شعاع نور خورشید است در واقع این اهرام برای این ساخته شده بودند تا با شعاع هایی که به سمت نقطه جاودانه میفرستند خدایان را به سمت خود متوجه کنند و سرزمین مصر مورد توجه خدایان قرار گیرد و هم چنین محل برای صعود روح پادشاه به سمت نقطه جاودانه بود تا بتواند در آنجا به طور جاودانه زندگی کند و به همین علت بود همراه با پادشاه اشیا مقدسی مانند طلا , عصا و خرمن کوب مقدس دفن میشد تا پادشاه در آن سوی کهکشان توسط این اشیا به حکومت خود ادامه داده وحافظ فرهنگ مصر باشد

و اینک اهرام بی شک اقراق نیست اگر بگوییم مصریان باستان از جمله بزرگترین و بی نظیر ترین منجمان , ریاضی دانان , متخصصین فیزیک , مهندسین , و در کل از بزرگنرین قدرتهای علمی تاریخ به شمار میروند با فرهنگی غنی از اعتقادات مذهبی و میهن پرستانه افرادی که عاشق کشورشان بودند و این حس بود که توانست چنین سازه های غول پیکری را بنا کند بنایی که در ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح ساخته شد تا امروز ۲۰۰۰ سال پس از میلاد مسیح افرادی با دیدن آنها زبان به تحسین این مردم بی نظیر باز کنند اما هیف و هزاران بار افسوس که این نماد قدرت پادشاهان سالها بعد از پادشاه ” خوفو ” به یک دست مایه سیاسی تبدیل شد , بنایی که در ساخت آن حتی یک برده هم به کار گرفته نشد در اثر زیاده خواهی و جاه طلبی انسانهای ستمگر به محلی برای رواج بردای داری تبدیل شد و مکانی که میرفت به محلی برای عبادت و خدمت تبدیل شود , محلی شد برای از بین بردن شرافت انساها و بعد از آن تمامی فرمانروایانی که در آن دفن شدند نفرین شده بودند در تاریخ افرادی مانند ” سینوحه ” بارها دست این پادشاهان ستمگر را خواندند این مرد بزرگ و ستودنی که در کتاب خود پرده از رازهای سیاسی و دست های پشت پرده ای که سالها در سایه این اهرام به مردم ظلم کردند برداشت بی شک افتخاری برای پزشکان عالم محسوب میشود مردی که نترسید و جان خود را بر سر افشاء حقایق به خطر انداخت اگر میخواهید سرگذشت اهرام را پس از ساخته شدن و سرگذشت خونهایی که بدون هیچ گناهی در این اهرام ریخته شد را بدانید من مطالعه کتاب سینوحه را به شما توصیه میکنمیک معمار فرانسوی پس از ۸ سال تحقیق با استفاده از مدل سه بعدی رایانه ای از راز ساخت هرم بزرگ مصریان با نام “خوفو” پرده برداشت.
ساخت هرم بزرگ مصر در ۴۵۰۰ سال پیش توسط “خوفو” حکمران معروف به “خئوپس” مدت های مدیدی دانشمندان را در این باره که چگونه ۳ میلیون بلوک سنگی هر یک به وزن ۵/۲ تن بالا برده شده اند، سرگردان کرده بود.
“ژان پییر هودین” معمار فرانسوی پس از ۸ سال تحقیق و مطالعه و با استفاده از یک مدل سه بعدی رایانه ای به اين نتيجه پى بر د که کارگران با استفاده از یک پلکان مارپیچی قطعات بزرگ سنگی را به مکان تعیین شده منتقل می کردند.

بنابر گزارش آسوشیتدپرس، این معمار ابزار سنگی و مسی موجود در آن زمان، بلوک های سنگ آهک و گرانیت، موقعیت این هرم و قدرت و دانش کارگران را در ارائه فرضیه خود مورد نظر قرار داد.بنا بر فرضیه معمار فرانسوى ، کارگران نخست یک پلکان بیرونی را تا ارتفاع ۱۴۰ فوتی بنا کرده اند و سپس یک پلکان داخلی را به شکل مارپیچ برای تکمیل ساختار ۴۵۰ فوتی به کار برده اند.این معمار همچنین گفت، مصریان در آن زمان برای قرار دادن یکی از تالارها در جایگاه خود از سیستم حالت تعادل بهره گرفته اند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا