بلک هانتر
دستگاه های ردیاب

ردیاب قدرتمند “بلک هانتر”

محصول شرکت دیپ فایندرز با شعاع عملکرد ۱۰ کیلومتر و عمق ۷۵متر.اهداف قدیمی به خاک سپرده شده به آسانی توسط […]