دستگاه پالسی esl
دستگاه های پالسی

سیستم پالسی بسیار کم حجم و قدرتمند ESL (ای.اس.ال-ام.ال)

محصول امریکا با ۱۴متر عمق واقعی و شعاع حدودی ۱۴متر. این سیستم در دو مدل انالوگ و دیجیتال و بصورت […]