یاقوت سرخ
سنگ های قیمتی

خواص سنگ یاقوت سرخ

این سنگ ارتعاشاتی تولید میکند که سلولهای بدن را با سرعت بسیار زیادی ترمیم و اصلاح می کند. یاقوت مجموعه […]