‍ اسکنروردیاب تصویری “گلدرادارتافون۲۰۱۷”
دستگاه های ردیاب

اسکنر و ردیاب تصویری “گلد رادار تافون 2017”

‍ اسکنروردیاب تصویری “گلدرادارتافون2017” ‍ ‍⬅️سیستم فوق حرفه ای ⬅️آخرین تکنولوژی روز جهان ⚀مشخصات فنی؛ ⬅️فلزیابی تا ۲۰متر ⬅️حفره یابی […]