چهارپراپ تصویری " توپو ایکس وان"
دستگاه های تصویری

چهارپراپ تصویری ” توپو ایکس وان”

محصول کشور مکزیک با شعاع ۱۰۰مترمربع و عمق ۵۰متر. این سیستم وزنه سنجی قوی جهت مشخص نمودن فلز و نوع […]