سیستم نقطه زن پالس دیجیتال "پی.یو400"
دستگاه های پالسی

سیستم نقطه زن پالس دیجیتال “پی.یو400”

محصول امریکا با عمق کاوش ۶متر. قابلیت یافتن طلا و فلزات ارزشمند ریز و درشت تا عمق ۶متری و تفکیک […]