دستگاه های ردیاب

سیستم نظامی-دوگانه اسرائیلی تراگلد

ردیاب و اسکنر چریکی با نوارنقاله همراه با عمق سنج عددی.مجهز به چهار اپشن فوق العاده و متنوع. دارای قدرت […]