نویگیتور
دستگاه های تصویری

سیستم تصویری “نویگیتور”

محصول شرکت او کی ام آلمان است. این دستگاه تصویری یکی از پیشرفته ترین اسکنرهای سه بعدی است که توسط […]