دستگاه های پالسی

نقطه زن پالسی پوور DX

نقطه زن پالسی پوور DX شرکت DTI المان با ۶ متر عمق.دارای مد تمام فلزات جهت کاوش و سیستم تفکیک.کاوش […]