نقطه زن پالسی "سیا سی.ام.دی-دبلیو"
دستگاه های پالسی

نقطه زن پالسی “سیا سی.ام.دی-دبلیو”

محصول گروه سیادتکتور امریکا با عمق کاوش سه متر. تفکیک بصورت اهنی و غیراهنی. قابلیت شناسایی فلزات ریز و سبک […]