نقطه زن پالسی "ام.دی404پی"
دستگاه های پالسی

نقطه زن پالسی “ام.دی404پی”

محصول امریکا با عمق ۳متر. مختص تشخیص سکه و فلزات گرانبهای کوچک در سطح. دارای سیستم صوتی و ال سی […]