نقطه زن پالسی"توباکس-المکس"
دستگاه های پالسی

نقطه زن پالسی”توباکس-المکس”

محصول کشور المان با ۶متر عمق. نقطه زنی فوق العاده جالب.از مزیت های این فلزیاب حذف ذرات و مواد معدنی […]