نقطه زن فیوچر ای160
دستگاه های پالسی

نقطه زن فیوچر ای160

نقطه زن فیوچر ای160 شرکت OKM المان با ۱۸ متر عمق.تشخیص ساختار خاک با تفکیک و عمق.تونل یاب. تلفن تماس […]