دستگاه های پالسی

نقطه زن دوگانه پالسی تصویری “تریسرنیو-مکس لاست 2017”

محصول المان با عمق ۶متر.با تفکیک طلا و نمایش عمق هدف بروی لب تاب و انالیز تصاویر اسکن شده با […]