دستگاه تریجر
فیلم-تست-محصولات

فیلم تست سیستم پالسی تریجر دی.تی.آی

  فیلم تست سیستم پالسی تریجر دی.تی.آی با فریم یک متری در عمق سه متر و هفتاد ( کلیک کنید […]