معرفی سیستم چرخدار طلایاب "کوانتوم ایمیجر"
دستگاه های تصویری

معرفی سیستم چرخدار طلایاب “کوانتوم ایمیجر”

محصول شرکت یو.اس رادار امریکا با 9متر عمق کاوش.از مشخصات بارز این سیستم: 1-سیستم کارکرد گرند رادار جی.پی.ار و دارای […]