لورنز دیپ مکس
دستگاه های پالسی

لورنز دیپ مکس( پالسی در ۴مدل)

لورنز دیپ مکس( پالسی در ۴مدل) عمق کاوش ۸ متر.توانایی تفکیک بصورت اهنی و غیراهنی و سیستم تصویری.صفحه نمایش دیجیتال […]