فلزیاب گو-فایندGO-FIND
دستگاه های پالسی

فلزیاب گو-فایندGO-FIND

(در سه مدل 20 و 40 و 60) محصول شرکت مینلب استرالیا با عمق کاوش حدود یک تا دوونیم متر. […]