فلزیاب پالسی "پایونیر 4500"
دستگاه های پالسی

فلزیاب پالسی “پایونیر 4500”

محصول شرکت رکس بلغارستان با عمق 8متر. جهت یافتن اهداف قدیمی و مانده در خاک مناسب است.از مزایای این فلزیاب، […]