فلزیاب ای.تی پرو
دستگاه های پالسی

فلزیاب ای.تی پرو

محصول شرکت گرت امریکا با عمق تقریبی ۲متر. عمق کاوش این دستگاه بسیار کم بوده و مناسب کاوشهای سطحی می […]