فلزیاب ایکس-ترا705
دستگاه های پالسی

فلزیاب ایکس-ترا705

    محصول مین لب استرالیا با عمق کاوش یک متر.سیستمی سکه یاب با انعطاف پذیری اپشن های لوپ ۳فرکانسی.دارای […]