فلزیاب اکومستر پرو
دستگاه های پالسی

فلزیاب اکومستر پرو

  فلزیاب اکومستر پرو عمق کاوش ۳۰ متر.شناسایی و تشخیص انواع فلزات مدفون و محفظه های خالی و ابهای زیر […]