دستگاه های تصویری

سیستم ” انوملی دتکتور IGA-1 “

محصول کشور روسیه تا عمق نفوذ 50متر.جهت فلزات تا عمق 30 متر کارایی دارد. این سیستم قادر است اشیا فلزی […]