دستگاه های پالسی

سیستم پالسی “پی کا-400 “

محصول سال 2010 با عمق کاوش 2متر.سیستم کارکرد ولتاژ دوگانه VLF. سیستمی ارزان قیمت جهت افراد با بودجه کم. توانایی […]