سیستم پالسی "نورس استار"
دستگاه های پالسی

سیستم پالسی “نورس استار”

محصول امریکا با ۲متر عمق کاوش. تفکیک فلزات طلا، نقره و اهنی برروی صفحه دیجیتال دستگاه. تشخیص نوع فلزات با […]