سیستم پالسی "مکس وان"
دستگاه های پالسی

سیستم پالسی “مکس وان”

⬅عمق کاوش ۷متر ⬅مختص طلا و حفره ⬅دارای مد تفکیک بسیار عالی و ساده جهت طلا،نقره و سایر جواهرات ارزشمند […]