سیستم پالسی صوتی "دیپ هانتر"
دستگاه های پالسی

سیستم پالسی صوتی “دیپ هانتر”

محصول شرکت ماکروگروپ ترکیه با 5 متر عمق. کارکرد پالس الکترومغناطیس.دارای سه عدد لوپ کاوشگر قوی. دارای دو حالت LCD […]