سیستم پالسی "زد.ایکس20ال"
دستگاه های پالسی

سیستم پالسی “زد.ایکس20ال”

محصول لهستان با عمق ۴متر. تعیین نقطه دقیق هدف و اندازه ان. کارکرد دستگاه بصورت اتوماتیک و جستجو بر اساس […]