سیستم پالسی "ام.آی.ال-دی.وان-دی.اس"
دستگاه های پالسی

سیستم پالسی “ام.آی.ال-دی.وان-دی.اس”

محصول گروه سیادتکتور امریکا با عمق کاوش سه متر.قابلیت تفکیک بصورت فلزات اهنی و غیراهنی. مناسب جهت یافتن و تشخیص […]