سیستم تصویری "ای.ام.پی400"
دستگاه های تصویری

سیستم تصویری “ای.ام.پی400”

محصول شرکت جی.اس.اس.آی امریکا با عمق کاوش ۱۲متر واقعی. کارکرد سیستم جی.پی.ار مجهز به سنسور یک متری و جستجو هم […]