سیستم "مولتی فیرکس ای.پی.آی"
دستگاه های تصویری

سیستم “مولتی فیرکس ای.پی.آی”

⬅️محصول امریکا ⬅️عمق کاوش ۲۵متر واقعی ⬅️کاووش متناوب و سریع لایه های زیرزمینی ⬅️تفکیک و آنالیزور ۶ نوع فلز ⬅️شناسایی […]