سیستم فلزیاب زیردریا "آندرواتر-آرای"
دستگاه های ردیاب

سیستم فلزیاب زیردریا “آندرواتر-آرای”

محصول گروه سیادتکتور امریکا با عمق کاوش ۳۰۰متری زیر اب دریا. تعیین نقطه دقیق هدف موجود در محدوده کویل.قابلیت کاوش […]