سیستم فلزیاب تی.ام808
دستگاه های ردیاب

سیستم فلزیاب تی.ام808

با عمق حداکثر ۳متر.این فلزیاب قطعات مدفون شده بزرگ را در عمق ۲۰فوت می یابد. دارای دو مد “Cave” برای […]