سیستم طلایاب چرخدار قدرتمند چندحالته: 《مالا گراند-اکسپلورر》
دستگاه های تصویری

سیستم طلایاب چرخدار مالا گراند-اکسپلورر

سیستم طلایاب چرخدار قدرتمند چندحالته: 《مالا گراند-اکسپلورر》 محصول شرکت مالای سوئد با 15 متر عمق.نقطه یابی دقیق و تفکیک و […]