سیستم ردیاب "داماس کیوس"
دستگاه های ردیاب

سیستم ردیاب “داماس کیوس”

محصول امریکا با شعاع ۲۰۰۰متر و عمق ۲۰متر. کارکرد سیستم سنجش از راه دور برقی و فرمان با EM. تفکیک […]