سیستم ردیاب "تی.اچ808"
دستگاه های ردیاب

سیستم ردیاب “تی.اچ808”

دارای محدوده کاوش ۱۵۰۰متر و عمق ۸متر. کارکرد سیستم سنجش از راه دور و صوتی EM LONEK. مجهز به دکمه […]