سیستم ردیاب "اس.ان.بی200"
دستگاه های ردیاب

ردیاب “اس.ان.بی200”

دارای شعاع کاوش ۸۰۰متر و عمق ۱۰متر.سیستم کارکرد سنجش از راه دور مغناطیس زمین. مختص ردیابی عالی فلز طلا. وزن […]