سیستم "دیاموند اکسترا"
دستگاه های ردیاب

سیستم “دیاموند اکسترا”

محصول المان با عمق ۸۰متر. دارای کارکرد سنجش از دور مغناطیس Jalogi و جبهه محدوده دو ونیم کیلومترمربع. مجهز به […]