سیستم "دابل-اچ-پرو"
دستگاه های ردیاب

سیستم “دابل-اچ-پرو”

⬅️عمق کاوش ۲۰متر واقعی ⬅️نسل سوم سوپر سنسور های دابل اچ ⬅️مناسب جهت کاوش فلزات گرانبها تا مرز ۲۰متر ⬅️ […]