سیستم "جئوفیزیکال ترا ای زد"
دستگاه های تصویری

سیستم “جئوفیزیکال ترا ای زد”

سیستم جیوفیزیکال ترا ای زد میتواند ناهنجاری های داخل خاک مانند انواع فلزات و فضاهای خالی را با استفاده از […]