سیستم تصویری گلداسکن 2008
دستگاه های تصویری

سیستم تصویری گلداسکن 2008

عمق کاوش 8 متر.سیستم کارکرد میدان یاب مغناطیسی مگنتیک.قابلیت یافتن نقطه دقیق هدف و دارای سوپرسنسور قوی. دارای حالت Mode […]