سیستم تصویری چریکی "جنیکس2015 "
دستگاه های تصویری

سیستم تصویری چریکی “جنیکس2015 “

محصول کره با 4 متر عمق.کارکرد میدان یاب مغناطیسی مگنتیک.سیستمی سبک،کم حجم و راحت.چریکی و بدون لوپ با قابلیت تفکیک […]