سیستم تصویری "زوند جی.پی.آر"
دستگاه های تصویری

سیستم تصویری “زوند جی.پی.آر”

محصول امریکا با عمق کاوش ۳۰متر. دستگاهZond یک سیستم Gpr بسیار قوی میباشد که با کیفیت تصویر بسیار بالا میتواند […]