سیستم تصویری "دبل مگنوم یو.اس.ا"
دستگاه های تصویری

سیستم تصویری “دبل مگنوم یو.اس.ا”

محصول شرکت اکیوریت لوکاترس امریکا با 10متر عمق. کارکرد سیستم میدان یاب مغناطیسی مگنتیک.دارای نرم افزار 3D و حالت Live […]