سیستم تصویری جی.پی.ای1000
دستگاه های تصویری

سیستم تصویری جی.پی.ای1000

سیستم تصویری جی.پی.ای1000 محصول المان با عمق مفید 15متر. این سیستم میتواند فلزات با ارزش و بی ارزش و فضاهای […]