سيستم طلایاب تصویری"ايميجر يو.اس.ا"
دستگاه های تصویری

سيستم طلایاب تصویری”ايميجر يو.اس.ا”

محصول شركت اكیوريت لوكاترس امريكا،با عمق ۳۰متر. اين سيستم در دو مدل بيسيك و پرو ارائه شده است.حالت پرو مازاد […]