ردیاب "گلدلاین"
دستگاه های ردیاب

ردیاب “گلدلاین”

دارای شعاع عملکرد ۱۵۰۰متر و عمق ۱۲متر.یکی از اشکارسازهای مناسب طلا در مسیریابی خطی. یافتن نقطه مرکزی دفینه توسط سیستم […]