ردیاب "گلداستار"
دستگاه های ردیاب

ردیاب “گلداستار”

محصول شرکت گلداستراکراین با شعاع 200 متر و عمق 10 متر. سیستم کارکرد ارسال و دریافت امواج الکترومغناطیسی و دارای […]