ردیاب "کبری آ.ار.سی800"
دستگاه های ردیاب

ردیاب “کبری آ.ار.سی800”

دارای شعاع عملکرد ۱۵۰۰متر و عمق ۱۵متر.مجهز به دو عدد پراپ زمینی جهت دریافت سریعتر امواج از سمت اهداف زیرزمینی […]